parashikimi i Susan Miller: 3 shenja do bekohen me dashuri këtë jllim Marsi