I vetmi në botë, trëndafili i zi turk!


Në fshatin Halfeti, gjenden trëndafilat e zinjë, të vetmit në gjithë botën. Në një fshat të vogël të Turqisë, kushtet unike të tokës, dhe nivelet e ujërave nëntoksore, kanë krijuar një lloj trëndafili të vacantë. Zakonsht trëndafilet ju mund t’i gjeni në ngjyrë të kuqe, por për shkak të kushteve klimatike, ato rriten me ngjyrë më të theksuar por edhe më shumë të errët se sa e kuqe. Pra, fotografitë që mund të shihni më poshtë tregojnë më së miri se në fshatin Halfeti, gjenden trëndafilat e zinjë, të vetmit në gjithë botën!


Like it? Share with your friends!