Më Thuaj Se Kur ke Lindur të Them Sèkrètin e Fshèhtè të Trupit Tënd!


Numerologjia është konsideruar shkencë më vete për sa i përket paras.hikimeve apo ka.rakteristikave.

Numrat nuk janë asnjëherë të rastësishëm dhe për këtë mund të jemi të sigurt. Sado e pabesueshme të duket, numerologjia përcakton edhe formën tuaj trupore.

Nëse ja vini veshin deri në fund, mund të gjeni edhe formulën ideale për të qenë përherë në formë.

Për shembull, nëse datëlindja juaj është 12.05. 1990 ju duhet të bëni mbledhjen:

1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 27 = 2 + 7 = 9

Kjo do të thotë se numri i vetëm me shifra që përcakton formën e trupit tuaj është numri 9.

Bëni këtë llogaritje për të marrë një numër me një shifër dhe shihni se cili është numri juaj individual.

Numri 1

Këta njerëz vës.htirë se vu.ajnë nga obe.ziteti për shka.k të faktit se metabolizmi i tyre di.namik i ndihmon ata të kenë një posturë elegante.

Numri 2

Këta njerëz janë të pr.irur për kile të tepërta dhe shpesh nuk dinë se çfarë ushqimesh hanë dhe duhet të hanë. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtoni frutave, perimeve dhe aktivitetit fizik.

Numri 3

Ata kanë një pikëpamje pesi.miste mbi botën dhe kjo është e rëndësishme pasi mendimet reflektojnë peshën. Shm.angeni!

Numri 4

Këta njerëz rekomandohen që të ang.azhohen në aktivitete fizike, sepse mu.ngesa e aktivitetit fizik mund të shka.ktojë pro.bleme, që nga ana tjetër çon në akum.ulimin e yndyrës.

Numri 5

Mendimi i të tjerëve ndi.kon shumë tek ta. Njerëzit shumë optimist janë të pakët prandaj, ju duhet ta gëzoni sa më shumë jetën dhe sidomos të paran.daloni aku.mulimin e yndyrës.

Numri 6

Këta njerëz konsiderohen me fat pasi kanë një formë proporcionale të trupit. Postura është e këndshme dhe tërhe.qëse.

Numri 7

Këta njerëz zakonisht fitojnë peshë në rastet e çështjeve emocionale, që do të thotë se mbajtja e një marrëdhënieje të mirë me partnerin e tyre është me rëndësi të madhe.

Numri 8

Njerëzit tek ky grup duhet të mësojnë t’i lënë gjërat të shkojnë dhe të fa.lin, meqë zem.ërimi zakonisht çon në akum.ulimin e yndyrës dhe shtimit të peshës.

Numri 9

Këta njerëz janë veçanërisht të pr.irur për tu shëndoshur dhe për të aku.muluar yndyrë. Elim.inimi i kileve është shumë i vës.htirë për ta. Ndaj bëni shumë kujdes me dietën tuaj ushqimore.


Like it? Share with your friends!