Ne planin financiar yjet do te jene ne anen e kesaj shenje ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja


Dashì

Sot do të bìnì prè è pèsìmìzmìt jù që jènì në një marrëdhënìè. Mùndohùnì të mos è lëshonì vètèn dhè kanalìzonì ènèrgjìtë tùaja në dìçka të dobìshmè dhè konkrètè që mùnd t’jù ndìhmojë. Bèqarët do jènë të ngarkùar mè pùnë dhè nùk do è kènë mèndjèn tè dashùrìa. Në planìn fìnancìar kùjdès mè shpènzìmèt.

Dèmì

Shìkonì pùnën tùaj dhè mos lèjonì vètèn që të përfshìhènì në thashèthèmè dhè fjalë boshè, të cìlat nùk mùnd t’jù zgjìdhìn asgjë mè partnèrìn/èn. Bèqarët èdhè psè nùk do kërkojnë të krìjojnë lìdhjè, do kènë takìmè mjaft ìntèrèsantè. Në planìn fìnancìar sìtùata parashìkohèt è mìrë.

Bìnjakët
Dùhèt tì bënì pyètjèt në momèntìn è dùhùr kùndrèjt njèrìùt që kènì përkrah, èdhè psè përgjìgjèt që do tè mèrrnì nùk do t’jù pëlqèjnë aspak. Mègjìthatë do të arrìnì të mèrrnì ìnformacìonèt që jù dùhèn. Bèqarët do takojnë pèrsonìn që kanë ëndërrùar. Fìnancat do ì kènì nën kontroll.

Gaforrja

Ka ardhùr koha të kontrollonì èmocìonèt tùaja dhè të fìllonì të përballonì problèmèt në çìft në mënyrè racìonalè. Mos ù ndìkonì nga acarìmì ì momèntìt. Bèqarët do kènë një dìtë mè fat dhè të mbùshùr mè takìmè mbrèsëlënësè. Në planìn fìnancìar prìtèn përmìrësìmè falë mènaxhìmìt tùaj.

Lùanì

Sot do të jènì objèkt ì një ùljè dhè ngrìtjè të shpèshtë të hùmorìt jù të dashùrùarìt. Èvìtonì të mèrrnì vèndìmè, në rast sè nùk donì të ndërlìkonì një sìtùatë të caktùar. Bèqarët do nìsìn të mèndojnë sèrìozìsht për lìdhjè afatgjatë dhè mùndësìtë nùk do jù mùngojnë. Në planìn fìnancìar do dìnì sì t’ì mènaxhonì të ardhùrat.

Vìrgjërèsha

Raportèt mè partnèrìn/èn nùk do të jènë shùmë të thjèshta, sot. Bënì kùjdès në ato që do thonì, pasì një acarìm ì tèprùar mùnd të prìshë gjìthçka. Bèqarët èdhè psè do sakrìfìkojnë për të gjètùr dashùrìnë nùk do ja dalìn dot mbanë. Në planìn fìnancìar kùjdès mè shpènzìmèt.

Pèshorja

È vërtèta ndonjëhèrë është è hìdhùr, por gjìthmonë është è nèvojshmè. Mjaft ì fshèhët vètès tùaj ato çka provonì në të vërtètë. Bènì mìrë të sqarohènì për çdo pìkëpyètjè mè partnèrìn/èn. Bèqarët do kènë takìmè pafùnd, por nùk do vèndosìn dot. Në planìn fìnancìar nùk parashìkohèn problèmè.

Akrèpì

Përpìqùnì të mbanì nën kontroll pèrsonalìtètìn tùaj agrèsìv. Nùk kènì psè të kërkonì gjìthmonë që të domìnonì sìtùatën në marrëdhënìèn tùaj në çìft. Bèqarët mè mbështètjèn è yjèvè do arrìjnë të bëjnë për vètè pèrsonìn që pëlqèjnë. Fìnancat do vìnë dùkè ù përmìrësùar.

Shìgjètarì

Jo gjìthmonë kènì bèsùar tè partnèrì/ja jùaj. Por kësaj hèrè do t’ì jèpnì bèsìmìn tùaj të plotë për të rèalìzùar dìçka që pa bashkëpùnìmìn è tìj/saj nùk do të vlèntè. Bèqarët do kènë dìsa takìmè mbrèsëlënësè do përfshìhèn në ëndërrìmè. Mè fìnancat nùk do kènì asnjë problèm.

Brìcjapì

Mùnd të përballènì mè pèrsonìn që kènì në krah ì cìlì nùk jù lèjon të ìntèrprètonì rrègùllat. Mos ù kapnì mè të, por përpìqùnì të kalìtnì dùrìmìn që jù ka mùngùar kohët è fùndìt. Bèqarët më në fùnd do gjèjnë pèrsonìn që kanë ëndërrùar. Në planìn fìnancìar mùnd të përballènì mè dìsa vështìrësì.

Ùjorì

Nësè nùk arrìnì tì plotësonì dëshìrat è partnèrìt/ès, Bènì mìrë të trègohènì të sìnqèrtë për të mos rrèzìkùar që t’jù kèqkùptojnë. Bèqarët do jènë mjaft joshës sot dhè do kènë fat mè tèprìcë në dashùrì. Èdhè në planìn fìnancìar fatì do jètë në anën tùaj.

Pèshqìt

Përdornì të gjìthë sharmìn tùaj për të arrìtùr atë që dëshìronì lìdhùr mè njèrìùn è zèmrës. Mbasè do tì bjèrë në sy sè fshìhnì dìçka brènda vètès. Hìqènì mìstèrìn që jù karaktèrìzon. Bèqarët do kènë takìmè të njëpasnjëshmè, por të jènë të pavèndosùr. Në planìn fìnancìar bënì kùjdès, sèpsè mùnd të gabonì rëndë.


Like it? Share with your friends!