Një portal për të përshpejtuar proçedurat, Policia Vendore e Monopolit në Itali, bëhet e “zgjuar”


www.autorizzo.com, një portal për të përshpejtuar praktikat në lidhje me përdorimin e përkohshëm të hapësirave publike dhe kufizimet e trafikut rrugor.  “Policia Lokale e Monopolit, në këtë mënyrë bëhet e “zgjuar”, shpjegon komandanti Michele Cassano.  Një risi kjo që është arritur fal përfundimit të një projekti, i cili do të na lejojë që të  modernizojmë të gjithë vepimtarinë dhe ti bëjmë palët e interesuara në marrin pjesë në proçese inovative, falë të cilit do të jemi në gjendje të vlerësojmë performancën organizative të Policisë Vendore, dhe të kontribojmë në përmisimin e shërbimit të ofruar për qytetarët”, tha ai.

Përveç dixhitalizimit dhe thjeshtëzimit të proçedurës me rezultate pozitive mbi shpejtësinë e kohës që lidhet me çështjet e autorizimeve, falë platformës inovative, do të jetë e mundur që në kontenksin e legjislacionit aktual të menaxhimit të performancës, të matet në kohë reale veprimtaria e administratës publike, falë mbështejes së qytetarëve dhe palëve të interesuara që do të ofrohen, në përdorimin e portalit. Ky portal do të sjelë reagimet specifike të qytetarëve,  në lidhje me shkallën e kënaqësisë së veprimeve të kryera nga njësia vendore.

“Koha e pritjes dhe plotësimit të letrave pa fund ka mbaruar, tani ja lë vendin botës së klikimeve, shpjegon Cassano nga komanda e policisë. Për më tepër që do të jetë e mundur që administata të vlerësojë punën e personave përgjegjës, në mënyrë që veprimet administative të shfrytëzohen sipas parametrave të domosdoshëm dhe të thjeshtëzuar, për të kuruar të ashtëquajturën hipertrofi bukokratike”, tha ai.


Like it? Share with your friends!